Dolina Prąnika i ochrona przyrody w Ojcowie

Ojcowski Park Narodowy został utworzony w celu zapewnienia kompleksowej ochrony w Dolinie Prądnika. Ochrona przyrody w tym regionie została zapoczątkowana już w dziewiętnastym wieku. Formalnie za datę rozpoczęcia działalności Ojcowskiego Parku Narodowego przyjmuje się rok 1956, kiedy to na mocy rozporządzenia ministerstwa został on utworzony jako szósty park narodowy na naszym kraju. Wpływ na decyzję o ochronie okolicy miała zapewne unikalna fauna i flora, jaką można znaleźć w okolicach Ojcowa. Charakterystyczne dla okolicy są białe wapienne skały, które powstały w okresie późnojurajskim wskutek gromadzenia się zwierzęcych szczątek. Skały te mają charakterystyczną jasną barwę.

Rzeźba terenu występująca w Ojcowskim Parku Narodowym jest bardzo interesująca. Można wyznaczyć tu dwie główne formy ukształtowania terenu. Są to doliny oraz wierzchowiny. Doliny mają najczęściej charakter szerokich jarów o głębokości dochodzącej nawet do stu metrów. Często również podczas wędrówek po okolicznych lasach można spotkać niewielkie wąwozy.

Szata roślinna Ojcowskiego Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana. Znajduje się tu prawie trzy tysiące różnych gatunków roślin, takich jak drzewa, krzewy, mchy czy grzyby. Okolica zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem dużej różnorodności roślinnej zgromadzonej na jednym terenie. Bogatszą szatę roślinną posiadają jedynie Pieniny oraz Tatry.

Świat zwierząt żyjących w okolicy Ojcowa jest równie bogaty jak szata roślinna. Najliczniejszą grupą w Ojcowskim Parku Narodowym bez wątpienia są nietoperze. Żyje tu aż siedemnaście spośród dwudziestu pięciu gatunków, jakie rozpoznano na terenie naszego kraju. Tak dużej populacji nietoperzy sprzyjają z pewnością liczne groty i jaskinie, znajdujące się w okolicy, które są idealnym środowiskiem życia dla nietoperzy. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występują również takie zwierzęta jak lisy, bobry czy jastrzębie.

Każdy, kto chce poznać przepiękną przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego może znaleźć nocleg w Ojcowie. Działa tu niewielka baza noclegowa, na którą składają się głównie kwatery prywatne oraz pola namiotowe. Szczegółową ofertę wypoczynku można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych pensjonatów, które wyświetlą się po wpisaniu w pole wyszukiwarki internetowej frazy “noclegi Ojców”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>